Verhalen uit het hart van Frankrijk

Diagonale du vide

La campagne en France ontvolkt

In Nederland heb je de bijbelgordel, die we om modern te lijken ook de Engelse naam Bible Belt geven. Het is een strook die loopt van Zeeland naar Overijssel en waar orthodox-protestante groeperingen invloed hebben op het maatschappelijke leven daar en nieuwlichterij streng afwijzen, bijvoorbeeld televisie – maar dat lijkt me geen straf. Ook in Frankrijk is er een diagonale strook door het land, een band waar de Montagne Bourbonnaise deel van uitmaakt. Het is de diagonale du vide, de diagonaal der leegte, die loopt van het departement  Meuse  door de Allier tot en met Pyrénées-Atlantique. Anders dan de belt in Nederland waar het om de aard van de bevolking gaat, speelt in de Franse strook juist het gebrek aan mensen een rol. De leegte is zo nijpend omdat er steeds minder mensen wonen en de bevolkingsafname ook gepaard gaat aan een achterblijvende infrastructuur. Het is overigens niet zo dat in het zuiden de diagonaal plots ophoudt. Integendeel, de lage bevolkingsdichtheid loopt door tot aan de Zuid-Portugese regio Alentejo. In het kader van de Europese eenheid heet de hele strook dan la diagonale continentale. De Allier komt er overigens nog relatief goed van af met gemiddeld 46 mensen per vierkanter kilometer tegenover een landelijk gemiddelde van 116 stuks in Frankrijk. In de Lozère is dat maar 15 mensen per km2. Wat er aan te doen? De Fransen hebben het voortvarend aangepakt en de naam diagonaal der leegte vervangen door diagonale des faibles densités, diagonaal van de geringe bevolkingsdichtheid. Leegte klinkt te geringschattend, zo denkt men. On préfère aujourd’hui parler de diagonale des faibles densités car le terme diagonale du vide est à la fois péjoratif. Het probleem is daarmee opgelost.

Share